THIẾT BỊ X OS LÝ NƯỚC THẢI

D TECHN LIỆU K TECHN THUẬT Dãy điều khiển nhiệt độ: RT + 3 ~ 100 ℃ Nhiệt độ dao động: ± 0.5 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 ℃ Tốc độ không bước

Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

Mô hình

Cơ thể chính

Thứ nguyên

(cm)

Đang làm việc

Phòng

Kích thước (cm)

Đóng gói

Kích thước (cm)

Rung động

Biên độ

(cm)

Xếp hạng

Điện (W)

Rung động

Tần số

(r / phút)

Chế độ rung
SHZ-A 71x46x43 46x39x15 82x64x51 30
1550 50 ~ 280 Xoay
SHZ-B 70x46x45 50x41x17 85x64x59 24 1300
50 ~ 220

Xoay + Di chuyển

qua lại

SHZ-C 71x46x43 46x39x15 82x64x51 30
1550 50 ~ 280

Di chuyển và

ra


Yêu cầu thông tin