9003 SERIES ELECTROTHERMAL FANNED DRYER

9003 SERIES ELECTROTHERMAL FANNED DRYER

Đặc điểm kỹ thuật

Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

Mô hình

Cơ thể chính

kích thước (cm) L x W x H

Đang làm việc

buồng

kích thước (cm)

Đang làm việc

buồng

kích thước (cm)

Kệ

(cái)

Xếp hạng

quyền lực

NW / GW (

Kilôgam)

GZX-GF101-MBS (9023A) 58x50x45 30x30x28 70x60x60 2 325
27/51

GZX-GF101-MBS-1 (9053

A)

71x56x53 42x37x35 82x66x69 2
600 36/66

GZX-GF101-MBS-2 (9123

A)

83x61x72 55x36x55 95x73x87 2 1200
69/115

GZX-GF101-MBS-3 (9203

A)

88x78x82 60x55x64.5 98x78x95 2 1800 105/145


Yêu cầu thông tin