THERMOSTATIC THIẾT BỊ TỰ NHIÊN (TRI-ĐƯỢC MỤC ĐÍCH) NƯỚC UỐNG

Đặc điểm kỹ thuật

Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

Mô hình

(Tri

mục đích) S · HH · W21 · 600-S

(Tri

mục đích) S · Hộ gia đình · W21 · 420-S

Hộ gia đình · W21 · 600

-S

Hộ gia đình · W21 · 420

-S

Nhiệt độ

Dải điều khiển (℃)

RT 5 ~ 100 RT 5 ~ 100

Nhiệt độ

Biến động (℃)

± 0,5

Nhiệt độ

Tính đồng nhất (℃)

± 0,5
Điện 220V / 50Hz / 110V / 380V
Công suất định mức (W) 2000 ± 10% 1500 ± 10% 500 ± 10% 300 ± 10%
Phòng làm việc 60x30x15
42x18x11 60x30x15 42x18x11


Yêu cầu thông tin